PublisherDOIYearVolumeIssuePageTitleAuthor(s)Link
Journal of the Korean Ophthalmological Society10.3341/jkos.2021.62.3.3002021623300-307Therapeutic Effect of Intense Pulsed Light of Dry Eye with Meibomian Gland DysfunctionBoyun Kim, Hyunggoo Kwon, Ayoung Choi, Juhye Kim, Sohee Jeonhttp://www.jkos.org/upload/pdf/jkos-2021-62-3-300.pdf, http://www.jkos.org/journal/view.php?doi=10.3341/jkos.2021.62.3.300, http://www.jkos.org/upload/pdf/jkos-2021-62-3-300.pdf
Frontiers in Endocrinology10.3389/fendo.2022.973962202213Response of tear cytokines following intense pulsed light combined with meibomian gland expression for treating meibomian gland dysfunction-related dry eyeHaozhe Yu, Weizhen Zeng, Gezheng Zhao, Jing Hong, Yun Fenghttps://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fendo.2022.973962/full
Clinical Ophthalmology10.2147/opth.s1307062017Volume 11817-827Prospective evaluation of intense pulsed light and meibomian gland expression efficacy on relieving signs and symptoms of dry eye disease due to meibomian gland dysfunctionSteven J Dell, Ronald N Gaster, Sheila C Barbarino, Derek Cunninghamhttps://www.dovepress.com/getfile.php?fileID=36271, https://www.dovepress.com/getfile.php?fileID=36271
Journal of Clinical Medicine10.3390/jcm911346720209113467Multicenter Study of Intense Pulsed Light for Patients with Refractory Aqueous-Deficient Dry Eye Accompanied by Mild Meibomian Gland DysfunctionReiko Arita, Shima Fukuoka, Takanori Mizoguchi, Naoyuki Morishigehttps://www.mdpi.com/2077-0383/9/11/3467/pdf
Lasers in Medical Science10.1007/s10103-022-03690-12022381Intense pulsed light (IPL) therapy for meibomian gland dysfunction (MGD)–related dry eye disease (DED): a systematic review and meta-analysisYahui Lei, Jing Peng, Jiayan Liu, Jingxiang Zhonghttps://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s10103-022-03690-1.pdf, https://link.springer.com/article/10.1007/s10103-022-03690-1/fulltext.html, https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s10103-022-03690-1.pdf
10.21203/rs.3.rs-783893/v12021Efficacy of Intense Pulsed Light and Meibomian Gland Expression Treatments in Meibomian Gland Dysfunction: A Meta-Analysis of Randomized Controlled TrialsQi Zhou, Chao Liu, Zi-Qing Gao, Juan Lihttps://www.researchsquare.com/article/rs-783893/v1, https://www.researchsquare.com/article/rs-783893/v1.html
Photomedicine and Laser Surgery10.1089/pho.2014.3819201533141-46Intense Pulsed Light Treatment for Dry Eye Disease Due to Meibomian Gland Dysfunction; A 3-Year Retrospective StudyRolando Toyos, William McGill, Dustin Briscoehttps://www.liebertpub.com/doi/full-xml/10.1089/pho.2014.3819, https://www.liebertpub.com/doi/pdf/10.1089/pho.2014.3819
Clinical Ophthalmology10.2147/opth.s3312892021Volume 153983-3991Safety and Efficacy of BroadBand Intense Pulsed Light Therapy for Dry Eye Disease with Meibomian Gland DysfunctionFahmeeda Murtaza, Dana Toameh, Saed Al-Habib, Raj Maini, Hannah H Chiu, Eric S Tam, Sohel Somanihttps://www.dovepress.com/getfile.php?fileID=74252, https://www.dovepress.com/getfile.php?fileID=74252
Journal of Ophthalmology10.1155/2020/3684963202020201-7Therapeutic Effect of Intense Pulsed Light (IPL) Combined with Meibomian Gland Expression (MGX) on Meibomian Gland Dysfunction (MGD)Shanshan Wei, Xiaotong Ren, Yuexin Wang, Yilin Chou, Xuemin Lihttp://downloads.hindawi.com/journals/joph/2020/3684963.pdf, http://downloads.hindawi.com/journals/joph/2020/3684963.xml, http://downloads.hindawi.com/journals/joph/2020/3684963.pdf
PLOS ONE10.1371/journal.pone.02462452021163e0246245Intense pulsed light plus meibomian gland expression versus intense pulsed light alone for meibomian gland dysfunction: A randomized crossover studyKyoung Yoon Shin, Dong Hui Lim, Chan Hee Moon, Byung Jin Kim, Tae-Young Chunghttps://dx.plos.org/10.1371/journal.pone.0246245